Run For The Retards 2

เดิน-วิ่ง เพื่อคนพิการทางสติปัญญาภาคใต้

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 6.00 น. ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ https://goo.gl/rKyunv

หากมีปัญหาการสมัครหรือชำระเงิน สามารถติดต่อได้ที่   @bookzy (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า)

วิ่งมินิมาราธอน

ระยะ 10.5 K.M.
ค่าสมัคร 350 บาท

รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว

ชาย 9 รุ่น

หญิง 6 รุ่น

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ทั่วไป ทั่วไป
รุ่นอายุ 30-34 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี
รุ่นอายุ 35-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี
รุ่นอายุ 40-44 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี
รุ่นอายุ 45-49 ปี รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
รุ่นอายุ 50-54 ปี  
รุ่นอายุ 55-59 ปี  
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป  

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

ระยะ 4 K.M.
ค่าสมัคร 350 บาท

รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว

ชาย

หญิง

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
รุ่นอายุทั่วไป รุ่นอายุทั่วไป
รุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป รุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป

VIP 

การวิ่งทุกระยะการแข่งขัน
ค่าสมัคร 1,000 บาท

รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว และเหรียญที่ระลึก

***หมายเหตุ*** ผู้วิ่งเข้าเส้นชัย 1,000 คนแรกเท่านั้นจะได้รับเหรียญที่ระลึก

แบบเสื้อ VIP

สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติม

095-438-8666
083-399-7500
074-395-000

 www.facebook.com/fmrthsongkhla

หากมีปัญหาการสมัครหรือชำระเงิน

 @bookzy (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า)

https://line.me/R/ti/p/%40bookzy

**หมายเหตุ**

   โอนเงินตาม*ยอดทศนิยม*ให้ถูกต้อง เพื่อง่ายและรวดเร็วในการตรวจสอบ

Copyright © Bookzy 2017-2018. All Rights Reserved.