RUN for BETTER LIFE มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

RUN for BETTER LIFE มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ขอเชิญผู้รักสุขภาพ ร่วมงาน เดิน-วิ่ง RUN for BETTER LIFE มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายได้จากการวิ่ง นำไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้แก่ชุมชนวัดโป่งคําและบ้านแม่สะนาน อ.สันติสุข จ.น่าน

กำหนดรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ (มีค่าบริการจัดส่ง)

เส้นทางวิ่ง

เส้นทางวิ่งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปิดถนน 100% จุดบริการน้ำทุก 2.5 กิโลเมตร และบริการอาหารเครื่องดื่มที่เส้นชัย พร้อมลุ้นรางวัลมากมายจากผู้สนับสนุน

ประเภทการแข่งขัน

  • วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. ค่าสมัคร 450 บาท ได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญ
  • เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กม. ค่าสมัคร 450 บาท ได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญ
  • เดินหรือวิ่ง VIP ค่าสมัคร 1,900 บาท เลือกระยะใดก็ได้ ได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญ และถ้วยเกียรติยศพร้อมจารึกชื่อ

การบริการ

  • บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
  • บริการซุ้มอาหาร หลังเส้นชัย
  • บริการหน่วยพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
  • บริการรับฝากของ กรุณารับคืนหลัง 8.00 น.

รายละเอียดถ้วยรางวัล การแข่งขันระยะมินิมาราธอน 10 กม.

แบ่งเป็นชาย 7 รุ่น, หญิง 6 รุ่น

  ชาย

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป

  หญิง

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป

 

Copyright © Bookzy 2017-2018. All Rights Reserved.