ง้าวเงิน ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4

ง้าวเงิน ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562
ณ ลานโพธิ์วัดต้นต้อง อ.งาว จ.ลำปาง

เปิดขายวันที่ 1 ก.ย.-30 พ.ย.2561 หรือเมื่อนักวิ่งเต็มจำนวน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย
 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย
 3. เพื่อร่วมกันต่อต้านและขจัดปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภองาว จังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
 5. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบกองบุญพระเทพปริยัติมงคล​ และเป็น​ทุน​การ​ศึก​ษา แก่​เด็ก​นักเรียน​ในพื้นที่

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

เวลา 13.00 น.- 20.00 น.นักวิ่งรับอุปกรณ์การแข่งขันและหมายเลขประจำตัวได้ที่บริเวณจัดงาน

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562

เวลา 04.00 – 05.00 น. นักวิ่งรายงานตัวรับเบอร์วิ่ง
“ 05.30 ปล่อยตัวนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.
“ 05.40 พิธีเปิดงาน
“ 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.
“ 06.15 น. ปล่อยตัวเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 กม.
“ 08.00 น. พิธีประกาศ-มอบรางวัล และจับรางวัล

ประเภทการแข่งขันและอัตราค่าสมัคร

 1. ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ทุกรุ่น ค่าสมัคร 400.-บาท
 2. มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ทุกรุ่นค่าสมัคร 300.- บาท แบ่งประเภทการแข่งขันเช่นเดียวกับฮาล์ฟมาราธอน
 3. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ(ฟันรัน) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ประชาชนทั่วไปค่าสมัคร 250.-บาท ประเภทเยาวชน 150.-บาท พร้อมเสื้อที่ระลึก(สมัครออนไลน์เท่านั้น)
  สมัครหน้างานไม่มีเสื้อที่ระลึกแบ่งเป็น.-
  3.1 ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง ไม่จำกัดอายุ ค่าสมัคร 150 บาท
  3.2 ประเภทเยาวชน ชาย-หญิง แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี และ มัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน 19 ปี ค่าสมัครราคา 50 บาท
  หากต้องการเสื้อที่ระลึกให้สมัครออนไลน์เท่านั้น
 4. ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท สามารถลงแข่งขันได้ทุกระยะทาง รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเสื้อที่ระลึกทุกท่าน

กติกาการแข่งขัน

 1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร
 2. กำหนดระยะเวลาการแข่งขัน ฮาล์ฟมาราธอน 3 ชม. ,มินิมาราธอน 2 ชม. และ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 1 ชม.
 3. ผู้สมัครต้องติดหมายเลขประจำตัวนักวิ่งตามประเภทที่แข่งขันไว้บริเวณด้านหน้าอกเสื้อที่ใช้แข่งขัน และวิ่งผ่านตามจุดและเส้นทางที่กำหนดไว้ของแต่ละประเภท
 4. ผู้ชนะการแข่งขัน ต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ภายใน 15 นาทีหลังจากเข้าสู่เส้นชัยแล้ว โปรดนำบัตรประจำตัวฯ หรือหนังสือที่ทางราชการออกให้มารายงานตัว หากละเลยหรือเพิกเฉย ถือว่าเต็มใจสละสิทธิ์ในการรับรางวัลนั้นๆ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด หากมีการประท้วงจะต้องวางเงิน 500 บาทหากประท้วงไม่สำเร็จจะไม่คืนเงินให้ (ผู้มีสิทธิ์ประท้วงได้ จะต้องเป็นนักวิ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น)

สถานที่พัก

 1. สถานที่กางเต็นท์ฟรี บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลหลวงเหนือห้องน้ำสะอาด โปรดนำเครื่องนอนมาเอง
 2. ริมเนินรีสอร์ท โทร 089-8545452 (4 กม.)
 3. สมพรรีสอร์ท โทร 054-329009, 081-7465270 (3 กม.)
 4. กาญจนพัฒน์รีสอร์ท โทร 086-1986943, 090-3168904 ( 1.5 กม.)
 5. ห้องพักไร่เดชา 085-2602420, 080-1240324 ( 3 กม.)
 6. ห้องพักแสงอาภารัตน์ 087-2815982 ( 1 กม.)

รางวัลการแข่งขัน

ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กม.

 • ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1 – 3 ทุกกลุ่มอายุ ชายและหญิง รับรางวัลเงินสด จำนวน 500, 400, 300 บาท ตามลำดับ และผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 ชาย และลำดับที่ 1-3 หญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศ และเหรียญรางวัล
 • นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศ

มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม.

 • ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1 – 3 ทุกกลุ่มอายุ ชายและหญิง รับรางวัลเงินสด จำนวน 400, 300, 200 บาท ตามลำดับ และผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 ชาย และลำดับที่ 1-3 หญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศ และเหรียญรางวัล
 • นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศ
 • เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ(ฟันรัน) ระยะทาง 5 กม.
  - ประชาชนทั่วไปผู้เข้าเส้นชัย อันดับ 1-3 ชายและหญิงรับถ้วยรางวัล และผู้ที่เข้าเส้นชัย 100 คนแรก จะได้รับเหรียญรางวัล
  - ประเภทเยาวชน ชายและหญิงทุกรุ่น อันดับที่ 1-3 รับถ้วยและเหรียญรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 300, 200, 100 บาท ตามลำดับ
 • เยาวชนที่วิ่งเข้าเส้นชัย 30 คนแรกของทุกรุ่น ได้รับเหรียญรางวัล
 • รางวัลพิเศษ ทุนการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในเขตอำเภองาวที่ส่งนักวิ่งร่วมแข่งขันมากลำดับ 1 - 3

เหรียญที่ระลึก

ถ้วยรางวัล

การบริการ

 1. จุดให้น้ำทุกระยะ 2.5 กม. (หรือตามความเหมาะสม)
 2. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร อำนวยความสะดวก ตลอดเส้นทางฯ
 3. รถพยาบาลติดตามขบวนนักวิ่งตลอดจนสิ้นสุดการแข่งขัน
 4. อาหาร – เครื่องดื่ม - ของว่าง ณ บริเวณงานฯ
 5. สถานที่จอดรถบริเวณใต้สะพานโยงและเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายจัดการแข่งขัน
Competition Manager

Fanpage:  ง้าวเงินฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่4
เบอร์ติดต่อ :  063-2166756 และ 099-2948864

ฝ่ายรับสมัคร / ระบบชำระเงิน
Registration

Bookzy
LINE: @bookzy (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครงานวิ่ง

https://goo.gl/W54M24

Copyright © Bookzy 2017-2018. All Rights Reserved.