Muak-Lek Super Mini-Half Marathon 2018

"มวกเหล็ก" ซูเปอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

Muak-Lek Super Mini- Half Marathon 2018

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
ณ วัดประชาวิจิตร(วัดซับพริก)ต.มิตรภาพ มวกเหล็ก จ.สระบุรี

https://goo.gl/maps/r5pZMmt4wvq

จัดให้มีถ้วยรางวัลอันทรงคุณค่ายิ่ง 1-7 ชาย, 1-5 หญิง (ทุกประเภทการแข่งขัน)
เมื่อสมัครรับเสื้อที่ระลึก / รับเหรียญที่ระลึกเมื่อวิ่งเข้าสู่เส้นชัย

ประเภทแข่งขัน

ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ทาง LINE

ระยะเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Walking & Running For Well-Being

5.0 KM. Start 6.00 am.
ค่าสมัคร 400 บาท

ชาย

หญิง

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

ระยะทางฟันรัน Fun Run

6.0 KM. Start 5.45 am.
ค่าสมัคร 500 บาท

ชาย

หญิง

≤ 9, 10-14,
≤ 39, 40-49,
≥ 50,
& ≥ 80
≤ 9, 10-14,
≤ 34, 35-49,
≥ 50,
& ≥ 70

VIP Run
ค่าสมัคร 2,000 บาท

Family Run 5 KM.
ค่าสมัคร 1,500 บาท / ทีม

ระยะทางวิ่งซูเปอร์มินิมาราธอน Super Mini Marathon

12.0 KM. Start 5.30 am.
ค่าสมัคร 600 บาท

ชาย 1-7

หญิง 1-5

15-29
30-44
45-54
55-64
65-74
≥ 75
15-29
30-44
45-54
55-64
≥ 65

ระยะทางวิ่งซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน Super Half Marathon

24.0 KM. Start 5.00 am.
ค่าสมัคร 700 บาท

ชาย 1-7

หญิง 1-5

20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
≥ 65

20-29
30-39
40-49
50-59
≥ 60

แบบเสื้อ

แบบเหรียญ

แบบถ้วย (ทุกรุ่น)

ระดับความชัน

เส้นทางวิ่ง

กำหนดการ

**หมายเหตุ** โอนเงินพร้อมหน่วยสตางค์ เพื่อง่ายและรวดเร็วในการตรวจสอบ (ไม่ต้องส่งสลิป)
Please tranfer money with exact decimal number for easy and quick reconciliation

หากมีปัญหาการสมัครหรือชำระเงิน สามารถติดต่อได้ที่   @bookzy (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า)

ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ทาง LINE

Copyright © Bookzy 2017-2018. All Rights Reserved.